Privacyverklaring & Cookiebeleid

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Garage Alain Mahieu kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten of webshop van Garage Alain Mahieu en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier, registratieformulier of prijsaanvraag formulier op de website(s) aan Garage Alain Mahieu verstrekt. Garage Alain Mahieu kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

VERWERKINGSDOELEINDEN

Garage Alain Mahieu verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Garage Alain Mahieuuw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

DUUR VAN DE BEWARING/VERWERKING

Garage Alain Mahieu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET DERDEN

Garage Alain Mahieu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Garage Alain Mahieu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Garage Alain Mahieu gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Garage Alain Mahieu maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Garage Alain Mahieu bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Garage Alain Mahieu te kunnen verstrekken en om de marketing afdeling informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Garage Alain Mahieu heeft hier geen invloed op. Garage Alain Mahieu heeft Google geen toestemming gegeven om via Garage Alain Mahieu verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]om. Garage Alain Mahieu zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Garage Alain Mahieu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Garage Alain Mahieu maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Garage Alain Mahieu verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met [email protected].

Garage Alain Mahieu is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Chaussée d’Ypres 61, 7784 Warneton
Telefoon: +32 (0)56/55.61.16
Email: [email protected]